Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Đà Nẵng

slideimage

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Datetime

 

Tin tức

Your Website Title
Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Hội nghị trung ương 6
Người đăng tin: Phong Vũ Lê Ngày đăng tin: 06/12/2022 Lượt xem: 19

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK, ngày 17/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 05/12 Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội… tham gia nghiên cứu, học tập.


Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK, ngày 17/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 05/12 Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội… tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) có đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện cấp cao 2; đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2; lãnh đạo Viện nghiệp vụ, lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 2.

 

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả

Vũ Phong


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện kiểm sát cấp cao, lịch tiếp dân

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

THƯ VIỆN ẢNH

Thư viện video

Quản lý Video

Danh sách kiểu

Quản lý nội dung HTML

Kiểm sát

Bảo vệ pháp luật

csdl quốc gia

Quản lý nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Ông Phan Văn Tâm - Chức vụ: Phó Viện trưởng 

Trụ sở: số 04 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.818.113 - Fax: 0236.3.889.891

Đăng nhập