Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Đà Nẵng

slideimage

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Datetime

 

Tin tức

Your Website Title
Giao ban công tác tháng 12 năm 2022
Người đăng tin: Phong Vũ Lê Ngày đăng tin: 14/12/2022 Lượt xem: 15

Vừa qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) đã tổ chức giao ban công tác lãnh đạo Viện cấp cao 2 với thành phần mở rộng.


Dự và chủ trì giao ban là đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện cấp cao 2; cùng tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2; các đồng chí lãnh đạo Viện nghiệp vụ, Văn phòng Viện cấp cao 2.

Trên cơ sở kết quả công tác, nhiệm vụ đã thực hiện trong tháng 11/2022 và công tác năm 2022 của Viện cấp cao 2 được Văn phòng tổng hợp và trình bày tóm tắt tại cuộc họp; ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng cũng như trao đổi của các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 đều thống nhất đánh giá năm 2022, Viện cấp cao 2 đã đề ra nhiều giải pháp, biện pháp, cách làm hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành đề ra; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm trong các lĩnh vực, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đều đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu… Công tác phối hợp tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giúp Viện cấp cao 2 hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu, chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện cấp cao 2 đã biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của công chức, người lao động Viện cấp cao 2 trong năm 2022. Để tổ chức, triển khai công tác năm 2023, trên cơ sở Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, trong tháng 12/2022, thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo xây dựng ngay kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 của đơn vị mình, trong đó tập trung đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nói riêng, của Viện cấp cao 2 nói chung; chú trọng đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, đặc biệt là kháng nghị ngang cấp của VKS địa phương; tăng cường hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ, đồng thời, tiếp tục lựa chọn, xây dựng các chuyên đề để tổ chức hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm công tác đối với VKSND các cấp.

Tác giả

Quách Hòa Bình

Lê Khánh Ly

 


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện kiểm sát cấp cao, lịch tiếp dân

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

THƯ VIỆN ẢNH

Thư viện video

Quản lý Video

Danh sách kiểu

Quản lý nội dung HTML

Kiểm sát

Bảo vệ pháp luật

csdl quốc gia

Quản lý nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Ông Phan Văn Tâm - Chức vụ: Phó Viện trưởng 

Trụ sở: số 04 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.818.113 - Fax: 0236.3.889.891

Đăng nhập